Hartman
Morgan Digital
Stormossen
JLT Service
Yrkesakademin

Lag

Björklund Alma
Dahlbo Isabelle
Granholm Emilia
Häggblom Frida
Häggblom Tilda
Karlsson Stella
Kentta Nelly
Nordström Elin
Östman Filippa
Sabel Sarah
Sandkvist Matilda
Skog Emma
Söderman Liisa
Ståhl Agnes
Storgård Lykke

Funktionärer