Mehiläinen är en välkänd och uppskattad producent av privata social- och hälsovårdstjänster. Genom sin tjänst "Sport Mehiläinen" (https://www.mehilainen.fi/sv/sport-mehilainen) betjänar man hobbyidrottare, målinriktade aktiva motionärer, idrottare och idrottsföreningar i stor omfattning i hela Finland.

Fördelar med samarbetet

Genom samarbetet med Mehiläinen har I-JBKs medlemmar möjlighet att vid skador och olycksfall få hjälp ända från första undersökning och eventuella operationer till rehabilitering. Vi har tillgång till ett vårdteam med en sjukskötare som första kontaktperson. När du och din familj har registrerat er som användare av Sport Mehiläinen och som medlem i I-JBK så betalar Mehiläinen ett bidrag till föreningen på basen av alla de hälso- och sjukvårdstjänster er familj använder (exkl. arbetshälsovård).

Sport Mehiläinens stora urval av experttjänster:

  • Branschledande idrottsläkare, ortopeder och kirurger
  • Fysioterapeuter som specialiserat sig på förebyggande, behandling och rehabilitering av idrottsskador
  • Idrottspsykologer som fokuserar på psykologisk träning
  • Näringsterapeuter som specialiserat sig på idrottarens kost


Så här tar du MinSport i bruk:


Så gör du om du behöver hjälp av vårdteamet:

Information om Bollförbundets försäkring och hur man använder sig av den

  • Vid icke-brådskande fall: Ta kontakt under kontorstid med föreningens kontaktperson på Mehiläinen - sjukskötare Pia Sand
    • Via MinSport i MinMehiläinen-appen
    • Tel. 040-763 0894 eller pia.sand@mehilainen.fi
  • Vid brådskande fall: Ta kontakt med Mehiläinens jour eller akuten på närmaste sjukhus

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2