Avgifter

I-JBK strävar till att hålla låga kostnader så att alla ska ha råd att delta i vår verksamhet. Det gör vi genom att:

 • Vår verksamhet bygger på talkoanda och föräldrarnas aktiva medverkan
 • Vi förespråkar måttlighet gällande anskaffningar
 • Vi informerar om våra avgifter och betalningstidpunkt, så att man lättare kan planera sin ekonomi
 • Föräldrarna ska ha medbestämmanderätt angående ramarna för följande säsong på lagets föräldramöten, t.ex. antal planturer på avgiftsbelagda planer och deltagande i cuper.

För familjer som har utmaningar med sin ekonomiska situation:

Ta kontakt med föreningens kassör om du vill diskutera dessa alternativ.

Föreningens avgifter och talkon

För att täcka kostnaderna för verksamheten använder I-JBK, förutom bidrag från stiftelser och sponsorer, en kombination av avgifter och talkon. Storleken på kostnaderna beror på spelarnas ålder. I WFA-lagen, lag i samarbete med andra föreningar (YJ) och i seniorlagen kan upplägget se annorlunda ut än vad som beskrivs nedan.

Vinteravgift

 • Vinteravgiften täcker lagets kostnader för fasta träningsturer på konstgräs inomhus och utomhus under vintern och våren. Om laget inte tränar på konstgräs har man ingen vinteravgift.
 • Vinteravgiftens storlek beror på hur stor planyta laget använder och hur många träningar man har per vecka.
 • Vinteravgiften brukar vara i storleksklassen 50-150 euro
 • Vinteravgiften faktureras i februari/mars.

Medlemsavgift

Spelare betalar obligatorisk medlemsavgift. Spelare under 15 år blir juniormedlemmar och spelare som är 15 år eller äldre fullvärdiga medlemmar i föreningen.

Minderåriga barns föräldrar får också en faktura med medlemsavgift, som är frivillig att betala. Om den betalas blir man fullvärdig medlem i föreningen.

Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte och brukar vara cirka 5 euro

Medlemsavgiften faktureras i maj.

Säsongsavgift

Säsongsavgift täcker en del av kostnaderna för verksamheten. Sådana är till exempel:

 • Spelarlicens och försäkring (för spelare i 5-mot-5 lag)
 • Lagets anmälningsavgifter till tre serier och turneringar
 • Domaravgifter vid hemmamatcher
 • Lagets utrustning
 • Verksamhetssystemet Jopox
 • Tränarnas utbildningar
 • Medlemskap i Wasa Fotbollsakademi

Säsongsavgiften brukar vara i storleksklassen 60 euro

Säsongsavgiften faktureras i maj i samband med medlemsavgiften.

Talkon

 • Föreningen anordnar på våren och hösten försäljning av WC- och hushållspapper.
  • Det finns även möjlighet att betala en avgift istället för detta talko.
  • Familjer som har flera barn i föreningen säljer enbart i ett barns namn
  • De yngsta lagen som inte spelar matcher är befriade från detta talko
 • Kioskturer på det egna lagets hemmamatcher
  • Lagledningen är befriad från detta talko

Lagets avgifter och talkon

Alla lag har ett eget lagkonto där man samlar pengar t.ex. för extra konstgrästider, kostnader för cuper utöver det som täcks av föreningen, resor, extra kläd- eller utrustningsanskaffningar och lagaktiviteter.

Medel kan samlas in genom:

 • Sponsorbidrag
 • Talkon
 • Försäljning av produkter
 • Avgifter

Budgeten och sättet man samlar in pengar på bestäms gemensamt av föräldrarna, med fördel på föräldramöten.

Personliga utgifter

Var och en står själv för den personliga utrustningen.

Äldre spelare i 8-mot-8 och 11-mot-11 lag köper själv spelarlicens och försäkring.