Anvisning och agerande vid osakligt beteende – Matcher

I matchsituationer där motståndare eller någon ur publiken gör sig skyldig till osakligt beteende och/eller trakasserier kontaktas motståndarlagets tränare och domaren omedelbart.

Vi har rätt att kräva att beteendet upphör innan matchen kan fortsätta. Om trakasserierna fortsätter bör matchen avbrytas.

Efter matchen gör lagledaren en skriftlig rapport till Bollförbundet över händelsen, med hjälp och stöd av föreningens styrelse.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2