Extraträning


Via WFA

Från U10-ålder kan spelarna delta i extraträningar i Wasa Fotbollsakademis regi. Dessa ordnas en gång i veckan och där deltar motiverade spelare från alla samarbetsföreningar. Lagledarna informerar om anmälningstidpunkt och arrangemang.

Inom föreningen

Inom I-JBK erbjuder vi också möjlighet för spelare som vill träna extra att, i tillägg till att träna och spela med egen åldersklass, delta i träningar med lämpligt lag inom föreningen.

I så fall följer man dessa steg:

  1. Föräldern meddelar det egna lagets tränare
  2. Föräldern tar kontakt med det mottagande lagets tränare och meddelar att spelaren önskar att delta i lagets träning
  3. Det mottagande lagets tränare ska i allmänhet tillåta att spelare från andra lag deltar om det bedöms att nivån är lämplig. Ibland kan man dock ha planerat träningsinnehållet så att det just den gången inte passar med extra spelare. I så fall får man delta vid ett annat tillfälle.

Blir det mer eller mindre permanent att träna extra med annat lag, så ska man ändå prioritera sitt eget lags träningar och matchtillfällen.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2