Så många som möjligt - så länge som möjligt

I-JBK arbetar enligt filosofin "Så många som möjligt ska spela fotboll, så länge som möjligt". I vår verksamhet är spelarna välkomna oberoende av färdighetsnivå. Vi förstår också att det är viktigt att se till alla spelares behov och inte bara till dem som just då har hunnit längst i sin utveckling, samt att många spelares främsta motivation är gemenskapen med kompisarna. Träningarna ska vara roliga och matcherna en fest!


Träningsprinciper

För att kunna uppnå de fotbollsmässiga mål vi ställt inom Wasa Fotbollsakademi skall juniorträningen i I-JBK och övriga samarbetsföreningar bedrivas så att den:

  • Utvecklar juniorernas spelförståelse
  • Utvecklar juniorernas teknik, speciellt den speltekniska (funktionella)
  • Utvecklar juniorernas snabbhet och rörlighet (koordination & motorik)
  • Utvecklar juniorernas fysiska och psykiska egenskaper
  • Utvecklar juniorernas kunskaper och färdigheter till att ta egna initiativ både på och utanför planen
  • Ger de äldre juniorspelarna grundskolning i fotbollsträning och träningslära
  • Lär juniorspelarna rätt inställning till träning och match – medvetenhet (träningskultur)
  • Skapar en kamratanda som tilltalar och lockar nya juniorer till föreningen
  • Är anpassad till barnens utvecklingsnivå -> rätt träning i rätt ålder = optimal utveckling


Motiverade och välutbildade tränare är en absolut nödvändighet för att föreningarna skall kunna få fram välutbildade fotbollsspelare. Wasa Fotbollsakademi har därför fastslagit en ”tränarstege” med rekommenderad utbildningsnivå för de olika åldersgrupperna. I-JBK kartlägger sina tränares intresse för att gå tränarutbildningar och koordinerar behovet i samarbete med Wasa Fotbollsakademi. I lagens träning tillämpar I-JBK WFAs fotbollsprogram. Dessutom erbjuder I-JBK sina tränare övningskompendium och digitala hjälpmedel för att planera träningarna.


Matchprinciper

En match ska ses som ett utbildningstillfälle där analysen av matchen utgår från våra prestationer kopplat till den senaste tidens träning. Matchen är ett tillfälle då vi befäster och testar våra kunskaper som vi övat på under senaste periodens träning. Resultatet i matchen är ointressant då vi kan göra en strålande prestation men ändå förlora mot ett starkare lag likväl som vi kan göra en dålig prestation men vinna mot ett svagare lag. Att analysera om vi blivit bättre på de moment vi tränat på är däremot mycket intressant för kommande spelarutbildning och utveckling.

Riktlinjer (godkända av föreningens styrelse 16.3.2023):

5v5 – I-JBKs riktlinjer angående speltid och nivåindelning i matcher
8v8 – I-JBKs riktlinjer angående speltid och nivåindelning i matcher

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2