Jämställdhet

Både damers/flickors och herrars/pojkars utövning av fotboll ska värderas och prioriteras lika. Både män och kvinnors värderingar, kunskaper och åsikter ska tas tillvara på så att fotbollens utveckling går framåt.

Spelet kan se annorlunda ut, men flickor och pojkar spelar fotboll lika bra. Med gemensamma lag skulle flickorna ofta vara i minoritet och vara tvungna att anpassa sig till att spela enligt pojkarnas normer. Därför har vi skilda lag för flickor och pojkar, så att de kan spela på sitt eget sätt.

Vårt jämställdhetslöfte

 • Dam/flicklagen och herr/pojklagen har rätt till
  • likvärdigt ekonomiskt stöd
  • lika välutbildade tränare
  • likvärdiga träningsturer
  • lika mycket synlighet i föreningens kommunikationskanaler
 • Vi arbetar för fler deltagare i flick/damfotboll och lag för varje åldersklass mellan 7 och 13 år.
 • Vi arbetar för fler kvinnliga tränare
 • Vi arbetar för en verksamhet fri från könsbaserade trakasserier
 • Vi eftersträvar en styrelse med lika många män och kvinnor
 • Vi eftersträvar att föreningskollektionen ska innehålla kläder för barn/ungdom, kvinnor och män
 • Vi ökar andelen skolningar med kvinnor som föreläsare
 • Vi uppmärksammar jämställdhet i vår kommunikation
 • Våra lag ges möjlighet att besöka både herr- och dammatcher

Föreningens styrelse följer på årsnivå upp hur väl jämställdheten förverkligas.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2