Så här kan du påverka

I-JBK är en förening där alla jobbar på frivillig basis och medlemmarna fungerar som medskapare av verksamheten. Vi välkomnar alla att bidra till att göra verksamheten bättre och i föreningens strategi ingår att inkludera medlemmarna i beslutsfattandet för att uppnå vår vision om en attraktiv och engagerande förening. Det allra bästa är om man kan ha en öppen diskussion om både positiva och negativa saker.

På följande sätt kan du påverka:

1. Ta kontakt med styrelsen

Styrelsen vill gärna ha åsikter och förslag. Hitta rätt person att kontakta med hjälp av tabellen över styrelsens ansvarsområden.

2. Besvara föreningens enkäter

Från och med 2021 började vi göra enkäter till föräldrar, spelare och funktionärer där vi frågar vad som fungerar bra och mindre i föreningen. På detta sätt kan styrelsen utvärdera verksamheten och använda informationen för att utveckla föreningen.

3. Delta i föreningens årsmöte

På föreningens årsmöte som hålls i februari-april:

  • Presenteras föreningens årsberättelse och bokslut
  • Beslutas om medlemsavgifter, budget och verksamhetsplan
  • Väljs ordförande och styrelsemedlemmar.

Läs föreningens stadgar för mer information

Ta gärna kontakt om du vill ställa upp i styrelsen!

4. Delta i lagets föräldramöte

På lagets föräldramöte diskuterar man om principer för lagets verksamhet. Där kan man komma överens om vilka som är lagets funktionärer, hur lagets medel samlas in och används, samt om trivselfrågor.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2