ekrytering och skolning av tränare


Rekrytering av nya tränare

  • Nya tränare rekryteras i första hand bland föräldrarna.
  • Om frivilliga föräldrar inte finns, kan man tillfråga andra närstående eller utomstående med erfarenhet av att spela fotboll.
  • I de nybildade yngsta lagen strävar vi till att rekrytera ledare i maj/juni. Rekryteringen görs av föreningens stödperson.
  • I äldre lag ser vi över tränarsituationen inför kommande säsong under augusti månad. Rekryteringen görs av lagledningen med assistans av föreningens stödperson.


Rekommenderad tränarstege


Skolningsplan 2021