Värdegrund och strategi

I-JBKs verksamhetsidé är att föreningen ordnar fotbollsverksamhet i Korsholm genom egna lag och i samarbete med andra föreningar. Genom fotbollen erbjuder vi upplevelser och gemenskap för hela familjen. Vi gör fotbollsintresset tillgängligt för alla!

Vår vision är att vara en attraktiv och engagerande förening som skapar samhörighet och ger färdigheter för livet.

Föreningens värderingar ska styra allt vi gör och synas i vardagen:

  • Gemenskap - Vi skapar relationer och samhörighet
  • Allas lika värde - Vi respekterar varandra och beaktar varandras känslor
  • Positivitet - Vi kan, vi vågar, vi vill!
  • Samarbete - Vi skapar I-JBK tillsammans

Vi har en strategi för 2021-2025 som vi använder för att utveckla föreningen i riktning mot vår vision. En förkortad version finns tillgänglig för allmänheten: I-JBK Strategi 2021-2025.pdf


Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2