Publicerad: 23.05.2020 00:00

- Ny spelare

Börja spela i I-JBK

För att börja spela fotboll i I-JBK, sök upp rätt lag i menyn "Lag". Kontakta lagledaren och anmäl intresse, så får ni information om träningar och hur laget fungerar. När man prövat på några gånger gör man säsongsanmälan.

I-JBK startar nya pojklag för 5-6-åringar varje år i april. Flicklagen består vanligtvis av två åldersklasser tillsammans, vilket betyder att flicklag för 5-6-åringar startas vartannat år. Om en 5-årig flicka vill börja spela under ett år då vi inte startar ett nytt lag, så kan man träna första året med pojkarna. Vissa år erbjuder vi också föräldra-barnfotboll för 4-5-åringar.

Byte av förening

Samarbetsföreningarna i Wasa Fotbollsakademi har kommit överens att byte av förening bör undvikas så långt som möjligt, för att kunna bibehålla lag i alla föreningarna. Sammanslagning av olika föreningars lag är att föredra framom att spelare byter förening. Om det ändå finns vägande skäl att byta förening, bör föräldern först diskutera med nuvarande lags tränare.

Nya spelare från andra än WFA-föreningar, kan kontakta lagledaren i rätt åldersgrupp för att anmäla intresse.

Klubbens senaste