Bekanta dig med föreningens strategi för 2021-2025
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 11.03.2021 19:20

Bekanta dig med föreningens strategi för 2021-2025

Föreningens styrelse har under vintern i ett antal workshoppar funderat på I-JBKs värdegrund: vad är det som föreningen ska göra för sina medlemmar, vad vill vi uppnå och vilka värderingar är viktiga för oss. Med värdegrunden som utgångspunkt har styrelsen sedan skapat en strategi för 2021-2025. Strategin kommer i sin tur att ligga till grund för de verksamhetsplaner som görs under perioden.

En sammanfattning av föreningens värdegrund och strategi finns nu publicerad på vår webbplats så att alla kan bekanta sig med den. 11.3. hölls också ett informationstillfälle via Microsoft Teams för att presentera strategin för medlemmarna. Den kommer från och med nu också att presenteras på tränarmöten, lagledarmöten och föräldramöten, så att alla får kännedom om den och kan hjälpa till att förverkliga den.

Ta gärna kontakt med styrelsen och ge feedback!