Besök av Bollförbundet
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 02.07.2021 21:28

Besök av Bollförbundet

På fredagskvällen hade I-JBK besök av Outi Järvelä, föreningsutvecklare på Bollförbundet. I början av 2021 tog föreningen i bruk Bollförbundets kvalitetssystem som hjälpmedel för att utveckla verksamheten. Det är ett ramverk med delområdena 1) Idrottsverksamhet, 2) Ledarskap och 3) Kommunikation, marknadsföring och försäljning där det finns kriterier som behöver uppfyllas, vilket kvalificerar föreningen för nästa nivå på en 5-gradig skala.

Tillsammans med Outi gick Joakim, John och Eva från styrelsen igenom I-JBKs självutvärdering. Diskussionerna handlade om I-JBKs strategi, vilka framsteg som har gjorts sedan senaste mötet, vilka kriterier som är utmanande och vilka tjänster Bollförbundet kan erbjuda föreningen. För föreningens del är det av stor nytta med Bollförbundets kvalitetssystem då det sporrar oss att dokumentera hur vi gör saker och motiverar oss att hitta nästa pusselbitar för att förbättra vår verksamhet!