Covid-19 - Senaste instruktionerna
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 19.01.2022 10:00

Covid-19 - Senaste instruktionerna

19.01.2022

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 19.01.2022, Österbottens välfärdsområde 18.01.2022, Botniahallen 06.01.2022, THL (användning av munskydd) 30.9.2021 och Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning 30.8.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen.

Allmänt:

 • Seniorlagens verksamhet är på paus 10-23 januari (födda före 2003)
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen har anledning att tro att hen exponerats och väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar:
  • Botniahallen
  • Korsholms kommuns gymnastiksalar: Gymnastiksalarna kan användas av föreningar och grupper med maximalt 10 personer i salen på en gång.
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla över 12 år (2009 födda och äldre) rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
 • • Tränare och övriga rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Under träningarna (både inomhus och utomhus) kan man avstå från munskydd genom att hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar kan följa med träningen från läktaren och rekommenderas använda munskydd, men kommer inte till omklädningsrummet eller planen förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Högst 10 personer i publiken på matcher som är öppna för allmänheten.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.

Vid exponering av lagdeltagare

Österbottens välfärdsområde har 17.1. gett ut nya direktiv för karantän och exponeringar vid skolor och daghem. Det enda logiska för oss är att följa samma riktlinjer och inte automatiskt sätta verksamheten på paus för enskilda exponeringar p.g.a fall som konstaterats med positivt hemtest (sjukvårdens test och officiella karantänsbeslut är annorlunda). Övriga i laget kan fortsätta, men ska stanna hemma med låg tröskel, precis som gäller för skolan.

Vid konstaterat positivt hemtest:

 • Ska vårdnadshavaren meddela lagledaren om man haft träning/match inom 48 timmar före symptomen började.
 • Lagledaren skickar via Jopox ut följande text: "En exponering för COVID-19 har skett på lagets träning XX.XX. Om man känner sig helt frisk och är symptomfri behöver inga åtgärder vidtas. Om deltagare har ens lindriga symptom, stanna hemma, gör ett coronatest och följ myndigheternas anvisningar".

06.01.2022 (uppdaterad 7.1.2022)

Instruktionerna är uppdaterade enligt de rekommendationer som Regionförvaltningsverket gett ut 04.01.2022, Botniahallen 06.01.2022, Vasa sjukvårdsdistrikt 07.01.2021, THL (användning av munskydd) 30.9.2021 och Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning 30.8.2021. Instruktioner uppdateras i enlighet med nya riktlinjer ges av relevant part.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i spridningsfasen.

Allmänt:

 • Seniorlagens verksamhet är på paus 10-23 januari (födda före 2003)
 • Verksamheten för I-JBKs juniorlag kan fortsätta om tränarna bedömer att rekommendationerna nedan kan efterföljas
  • Wasa Fotbollsakademi ger instruktioner för den verksamhet som bedrivs i WFAs regi
 • Varje idrottare, funktionär och tränare deltar i verksamheten frivilligt och på eget ansvar.
 • Meddela tränaren genast vid bekräftad smitta. Tränaren tar kontakt med föreningens coronakontaktperson John Reinlund (040-9648996)

Före träning

 • Man anmäler närvaro/frånvaro till träning i god tid.
 • Vårdnadshavare går inför varje träning igenom kontrollistan som finns här. Om deltagaren inte uppfyller kraven stannar man hemma från träningen.
 • Om någon i familjen har anledning att tro att hen exponerats och väntar på testsvar, stannar deltagaren hemma tills negativt besked har fåtts.
 • Deltagaren skall känna till reglerna för träning som finns nedan.
 • Se till att vattenflaskan har unik märkning, så att ingen kan ta fel flaska. Vattenflaskan ska fyllas hemma.
 • Tvätta händerna innan man åker hemifrån.
 • Närkontakter på väg till träningen skall undvikas.
 • Om möjligt används omklädningsrum inte. Spelarna ska vara så färdigt ombytta som möjligt då de kommer till träningarna.

Ankomst till träning

 • Vi följer träningsanläggningarnas anvisningar:
  • Botniahallen
  • Korsholms kommuns gymnastiksalar: Gymnastiksalarna kan användas av föreningar och grupper med maximalt 10 personer i salen på en gång.
 • Deltagare som uppvisar symptom skickas genast hem.
 • Alla över 12 år (2009 födda och äldre) rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Munskydd behöver inte användas vid utomhusträning.
  • Munskydd används på rätt sätt: THL anvisningar.
  • Personer med medicinska orsaker behöver ej använda munskydd.
 • Endast nödvändiga tränare och lagledare deltar i träning.
 • • Tränare och övriga rekommenderas använda munskydd i situationer då man inte kan hålla avstånd inomhus, t.ex. omklädningsrum och allmänna utrymmen. Under träningarna (både inomhus och utomhus) kan man avstå från munskydd genom att hålla distans till spelarna och övriga i lagledningen.
 • Man ska om möjligt undvika att använda omklädningsrum. Om det används måste man kunna hålla säkerhetsavstånd och inte blandas med andra grupper.
 • Tränarna samlar upp gruppen och beger sig genast till en egen plats bredvid planen och väntar på att träningsturen ska börja.
 • Föräldrar kan följa med träningen från läktaren och rekommenderas använda munskydd, men kommer inte till omklädningsrummet eller planen förutom om barnet har medicinska behov. Tränarna hjälper till med utrustningen vid behov.

Träning

 • Alla lag har fått handsprit som används vid behov.
 • Spotta inte på planen.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Använda västar förvaras skilt från rena västar och måste tvättas innan de tas i bruk nästa gång.
 • Målvaktshandskar
  • De som har egna målvaktshandskar ska inte låna ut dem till någon annan.
  • Om man använder lagets målvaktshandskar måste en tränare ge handsprit både före och efter användning.

Matcher

 • Högst 10 personer i publiken på matcher som är öppna för allmänheten.

Efter träning & match

 • Endast en grupp i taget beger sig till omklädningsrummet och befinner sig där så kort tid som möjligt.
 • Man avslutar träningen och lämnar planen 5 minuter innan turens slut. Gruppen lämnar byggnaden så snart som möjligt.
 • Tränarna registrerar spelarna i Jopox efter träning för att underlätta eventuell smittspårning.