Resultat från juniorenkäten
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 23.06.2022 16:12

Resultat från juniorenkäten

I-JBK vill erbjuda en verksamhet som alla trivs i och där man har en chans att påverka. Vi har för första gången gjort en enkät till våra spelare mellan 5 och 13 år där vi mäter de viktigaste sakerna på ett så enkelt sätt som möjligt. Svarstiden var 15-22 juni och vi fick in 70 svar, vilket utgör ca 30% av spelarna i berörda åldersklasser.

Resultat: Spelarenkät 2022.pdf

Stämningen i föreningen

Sammanfattningsvis kan sägas att enkäten visar att juniorerna verkar uppskatta verksamheten. En stor majoritet tycker att träningarna och matcherna är bra och tillsammans med dem som tycker att de är OK når vi upp till 98.5%. Glädjande nog är att 97% tycker att tränarna är bra och ingen tycker att de är dåliga. Ingen av de svarande tyckte heller att lagkamraterna inte var snälla.

Antalet träningar

Cirka 80% tycker att deras lag har passligt många träningar, medan några tycker att de är för många. Cirka 17% skulle vilja träna mer.

Detta är naturligtvis någonting man kan diskutera på höstens föräldramöten, men man bör komma ihåg att tillgången på planturer till en viss del begränsar vad som är möjligt, samt att vi inte vill att tränaruppdraget ska bli för belastande för de föräldrar som ställer upp frivilligt.

I första hand bör man använda sig av de möjligheter som redan finns:


Antalet matcher

68% tycker att deras lag spelar passligt många matcher, medan några tycker att de är för många. 29% skulle vilja spela fler matcher. Det här är ett ämne som vi ska diskutera på nästa tränar- och lagledarmöte. Under sommaren kommer matcherna ganska tätt, men eventuellt är det främst under vintern och våren som man skulle behöva eftersträva fler matcher.

Styrelsen