Lagen tar i bruk riktlinjer för speltid och nivåindelning
Iskmo-Jungsund BollklubbPublicerad: 02.04.2023 17:22

Lagen tar i bruk riktlinjer för speltid och nivåindelning

I fjolårets föräldraenkät kom det feedback angående hur speltiden fördelades i 8v8-lagen och en av åtgärderna som bestämdes var att föreningen skulle göra tydligare riktlinjer för speltid i 8v8-lagen och betona att tränare och lagledare ska kommunicera angående principerna för speltid i början av säsongen.

Styrelsen har behandlat ett utkast för både 5v5 och 8v8 och sedan har tränare och lagledare getts möjlighet att kommentera dem innan de slutgiltigt togs i bruk. Riktlinjerna ger knappast svar på alla situationer som kan uppstå, men skapar förhoppningsvis en gemensam linje mellan lagen och mera klarhet i de flesta situationer. Riktlinjerna kommer att kompletteras vid behov.

5v5 riktlinjer om speltid i matcher och turneringar.pdf

8v8 riktlinjer om speltid i matcher och turneringar.pdf