I-JBK och BK-48 samarbetar i mentorprojekt
Publicerad: 11.05.2023 17:50

I-JBK och BK-48 samarbetar i mentorprojekt

Grannföreningarna I-JBK och BK-48 genomför under 2023 ett gemensamt projekt för att öka kunnandet bland tränarna i de båda föreningarnas fotbollslag för barn och unga i åldern 5-13 år. Syftet med detta ettåriga projekt är att utarbeta och pröva verksamhetsmodeller med sikte på att skapa ett gemensamt, permanent mentorprogram. För detta ändamål har man beviljats ett föreningsstöd från Utbildnings- och kulturministeriet.

I strategin för finländsk fotboll är en av målsättningarna en kunnig och utbildad tränare för alla. I-JBKs och BK-48s tränare utbildas av Wasa Fotbollsakademi genom Finlands Bollförbunds tränarkurser samt genom utbildning i föreningarnas gemensamma spelarutbildningsplan. Enligt Bollförbundets kvalitetssystem bör man ytterligare erbjuda tränarna mentorskap minst en gång per månad för att stöda dem i hur de tillämpar föreningarnas spelarutbildningsplan i praktiken.

Som mentorer har föreningarna främst tillfrågat tidigare aktiva tränare med värdefull erfarenhet av ett längre perspektiv av att ha sett sina egna lag och spelare gå igenom hela junioråldern. Mentorerna har tilldelats lag som de kommer att följa under hela säsongen genom att besöka lagens träningar och matcher. De har fått utbildning i vilka fokusområden som finns i spelarutbildningsplanen och kan ge ett externt perspektiv till tränarnas tankar och funderingar.

Målsättningen är att dialogen mellan tränare/mentor ska bidra positivt till kvaliteten på lagets verksamhet och främja kunnandet hos våra tränare och ledare. I slutet av säsongen kommer projektet att utvärderas för att se vad man har kunnat lära sig och hur man kan förbättra mentorprogrammet.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2